What is Flash Europa 28?

By Agnieszka Polewczyńska

If you’re a child, sit in your parents’ room and wait until someone cuddles you. Of course nobody...
Jeżeli jesteś dzieckiem, siedź w pokoju rodziców i czekaj, aż ktoś cię przytuli. Oczywiście nikt...
假如你是个孩子,那就坐在父母的房间里,等着有人来拥抱你。当然,没人会明白你的意思。你会被当作一个不喜欢被拥抱的孩子。但有时候你还是怀着希望,希望有人能突然醒悟过来,读懂你的心思。你就这么握紧拳头,...

By Joanna Pawłusiów

If anyone wanted to know, this is how I do it. I half fill a plastic bowl with water. It has to be...
Gdyby ktoś chciał wiedzieć, robię to właśnie tak. Plastikową miskę napełniam do połowy wodą. Musi...
假如有人想知道,我是这么做的。在塑料碗里盛满水,水必须足够暖,以确保手指伸进水里不会感到任何不适。向水中注入清洁剂,用手指轻轻搅拌,直至水中泛起泡沫,牛奶和蜂蜜的味道弥漫到在空气中。...

By Weronika Murek

how the dead mislead us. “An albatross, for instance,” says Jan (age 56). To which she (age 27)...
tak oszukują nas zmarli. - Na przykład albatros – mówi Jan (l. 56). Na co ona (l.27): - Znaczy? - W...
死去的人们就是这样欺骗我们的。 “比如信天翁。”扬(56岁)说道。 她(27岁)回答: “什么意思?” “边飞边睡觉,好像是这样的。”他顿了顿,“在飞行中睡觉,夫人。生命真是个奇迹。”他 (56岁...

By Marta Kowalczuk

The story of my realisation starts on the third of May, when there are red-and-white flags...
Historia mojego objawienia rozpoczyna się trzeciego maja, za oknem powiewają biało-czerwone flagi...
我是从5月3号这一天开始顿悟的,白红双色的旗子插在窗外的墙上,随风飘扬。父亲望着窗外怯生生飘落的雪花,绞尽脑汁想为温室效应的真实性寻找证据。母亲已经向所有的圣人做了祷告,...

By Klaudia Pieszczoch

It’s July, the train is slowly rolling through the heat of Lower Silesia. A factory, a wheat field...
Lipiec, pociąg toczy się wolno przez dolnośląski upał. Fabryka, pole pszenicy, pole ziemniaków,...
七月,火车在西里西亚的酷暑中缓缓驶过。工厂、麦田、土豆田、竖着大型广告牌的空地,未被填满的田野。现代化的小区,如复制粘贴般整齐划一的别墅,配备一流的保安系统,只是缺少带着孩子们的年轻夫妇。...

Our Partners

Flash Europa 28 is organised and run in cooperation with the Delegation of the European Union to China, the embassies of each of the 28 EU member states, The Bookworm, Literature Across Frontiers, and social media platforms in China.